03-5293375

 

ד"ר מיכאל סולומונוב

 

השכלה

 

1999-2002: בוגר תכנית התמחות לאנדודונטיה, האוניברסיטה העברית – הדסה, ירושלים

בית ספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשליגר

            DMD אוניברסיטת תל-אביב לימודי תואר 

1987-1990: פקולטה לרפואת שיניים אוניברסיטת סנט-פטרסבורג 

 

רשיונות ותעודות הסמכה

 

2003 תואר מומחה באנדודונטיה של המועצה המדעית ורשיון ממשרד הבריאות

1994 DMD תואר

 

פעילות הוראה

 

2011 –  מנהל תכנית ההתמחות לאנדודונטיה בבית חולים שיבא תל-השומר החל

2003-2010 – מדריך בסגל האקדמי של המחלקה לאנדודונטיה הדסה עין כרם

 

נסיון מקצועי

 

1999-עיסוק בלעדי באנדודונטיה החל

                  מרכז לטיפולי שורש ד"ר סולומונוב

1994-1999: רפואת שיניים  כללית

חברות בארגונים מקצועיים

 

מ-1997 -  חבר באיגוד הישראלי לאנדודונטיה

מ-1997 – חבר באגודה האירופאית לאנדודונטיה (ESE)

מ-1998 – חבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל

מ-2010 – חבר באגודה האמריקאית לאנדודונטיה (AAE)

 

:הרצאות

 

8.12.2016 (Tel-Aviv, Israel)

Annual Congress of the Israeli Dental Association

Anesthesia in everyday practice

10.06.2016 (Tel-Aviv, Israel)

GC-Israel Annual Scientific Conference

Endodontic-Orthodontic Relationship

24.5.2016 (Online)

International EndoMasters 2016

Non-round Canals in Endodontics

2.10.2015 (Moscow,Russia)

11th International Symposium of VDW

Protocol of unusual clinical situation: External Inflammatiry resorption. From biology to Clinical procedure

 

20.6.2015 (Ljubljana, Slovenia)

International Dental congress

Endodontic-Orthodontic relationship

 

11.6.2015 (Tel-Aviv, Israel)

GC-Israel annual scientific conference

Morphology of Root Canals as guide for choose of proper instruments

2.10.2015 (Moscow,Russia)

11th International Symposium of VDW

Protocol of unusual clinical situation: External Inflammatiry resorption. From biology to Clinical procedure

 

20.6.2015 (Ljubljana, Slovenia)

International Dental congress

Endodontic-Orthodontic relationship

 

11.6.2015 (Tel-Aviv, Israel)

GC-Israel annual scientific conference

Morphology of Root Canals as guide for choose of proper instruments

 

2.10.2014 (Moscow,Russia)

International Symposium of VDW

"Dentists don’t think about...."

 

24.8.2014 (Jerusalem, Israel)

Symposium of the Israel Association of Endodontics

Local anesthesia - reducing risks and increasing the chance of success

 

5.5.2014 (Moscow, Russia)

IV Russian Endodontic Congress

Biofilm in Endodontics

 

10.10.2013 (Marburg, Germany)

Deutsche Gesellschaft für Endodontologie (DGET) – Fall conference

Self-Adjusting File – a paradigm shift in modern endodontics

06.06.2013 (Tel-Aviv, Israel)

Annual Congress of the Israeli Oral Medicine association

CBCT in Endodontics

26.05.2013 (Tokyo, Japan)

The 9th World Endodontic Congress, IFEA

Influence of Shaping on Biomechanical properties of Tooth

15.06.2012 (Toronto, Canada)

University of Toronto, Faculty of Dentistry - Alumni Day and the George Hare Memorial lectureship (Invited speaker)

Stress concentration theory in endodontics

20.05.2012 (Moscow, Russia)

VII Quintessence International Symposium 

Treatment of Replacement resorption and dento-alveolar ankyloses: multidisciplinary approach

 

30.03.2012 (Moscow, Russia)

II Russian Endodontic Congress

Broken instrument: Philosophy of decision-making

 

21.03.2012 (Tel-Aviv, Israel)

Annual Conference of the Israel Prosthodontics Society.

Influence of Root Canal Instrumentation on biomechanical properties of the teeth

 

10.1.2012 (Jerusalem, Israel)

Invited seminar in Hebrew University, Hadassah School of Dental Medicine, Department of Endodontics, Jerusalem, Israel

Microbiology in Endodontics

8.1.2012 (Tzriffin, Israel)

Annual Israel Dental Forces Dental Congress

Treatment in Premolars with Anatomical variations

25.11.2011 (Tel-Aviv, Israel)

Annual Congress of the Israeli Dental Association

Choosing of appropriate instruments for treatment of canal with non- usual anatomy

 

16.9.2011 (Rome, Italy)

15th Biennial congress of the European society of Endodontology

C-shaped canals. An old problem with an innovative solution

 

11.6.2011 (Moscow, Russia)

VI Quintessence International Symposium

Adhesion to root canal dentin: Reality or illusion

 

3.6.2011 (Łukta,Poland)

The 5th Congress of Polish Endodontic Society

Breakthrough in instrumentation of Root Canal

1.4.2011 (Moscow, Russia)

1st Russian Endodontic Congress

C-shaped canal. The newest possibilities for solving of old problems

 

28.02.2011 (Barcelona, Spain)

 Barcelona University

 SAF technology - a new concept and clinical tricks (Webinar)

       

4.11.2010 (Jerusalem, Israel)

Israeli Dental Association annual congress

Broken instruments: To retrieve,to bypass or to leave

   

10.2010 (Athens, Greece)

The 8th World Endodontic Congress - International Federation of Endodontic Association

SAF - Respecting of root canal outline

     

2.09.2010 (Tel-Aviv, Israel)

 Annual Conference of the Israeli Paedodontic Society

Using of rotating NiTi instrument in endodontic treatment of primarily molars

 

30.7. 2010 (Shefayim, Israel)

Congress of the Israeli Endodontic society

Influence of Shaping and Cleaning on biomechanical properties of Tooth

     

 7.7.2010 (Paris, France)

Advanced Group of Endodontics

Evolution of Rotary NiTi Files

12-13/06/2010 (Moscow, Russia)

Quintessence International Congress 

1 Endodontics and Implantology.Opposition or Partership?

 2 Multidisciplinary approach to treatment of posttraumatic replacement resorption

5.2010 (Barcelona,Spain)

 Root Summit

SAF. Just another file or paradigmal shift in instrumentation?

 

10.2009 (Moscow,Russia)

5th International Symposium of VDW

 Endodontics and Implantology - Partnership or Opposition

 

8.2009 (Tzriffin, Israel)

Annual Israel Dental Forces Dental Congress

Treatment in upper molar with 4 canals

 

2008 (Moscow,Russia)

III International Congress "Modern methods of management and innovative technologies in dentistry"

The contemporary approach to the treatment of replacement resorption and dental-alveolar ankylosis

 

2008 (Tel-Aviv, Israel)  

Annual Conference of the Israeli Dental Association

Determination of the Working Length

 

2008 (Moscow,Russia)

4th International Symposium of VDW

Endodontic treatment in the teeth with anatomic variations

 

2007 (St. Petersburg, Russia)

First Pan-European Dental Congress

Biofilm concept and role in endodontic infections

2007 (Jerusalem, Israel)

Israel Dental Congress of Endodontic and Prosthodontic associations

Bonding of root dentin: Reality or Illusion goal

 

2006 (Moscow, Russia)

3rd International Symposium of VDW

Broken instruments - Clinical decision and techniques of removal.

:מאמרים

Tal Becker, Tal, Nir Sterer, Ronit Bar-Ness Greenstein, Tamar Toledano, and
Michael Solomonov. "Antibiofilm activity of epoxy sealer incorporated
with quaternary ammonium macromolecule." Evidence-Based
Endodontics 4, no. 1 (2019): 1.

Shemesh, Avi, Avi Hadad, Hadas Azizi, Alex Lvovsky, Joe Ben Itzhak, and
Michael Solomonov. "Cone-beam Computed Tomography as a
Noninvasive Assistance Tool for Oral Cutaneous Sinus Tract Diagnosis: A
Case Series." Journal of endodontics (2019).

Shemesh, Avi, Birnboim‐Blau, Ronen Zoizner, Joe Ben Itzhak, and Michael
Solomonov. "External invasive resorption: Case report of a rapidly
progressive process in an impacted maxillary canine during orthodontic
treatment." Australian Endodontic Journal (2018).

Shemesh, Avi, Avraham Yitzhak, Joe Ben Itzhak, Hadas Azizi, and Michael
Solomonov. "Ludwig Angina after First Aid Treatment: Possible Etiologies
and Prevention—Case Report." Journal of endodontics (2018).

Shemesh, Avi, Avi Levin, Joe Ben Itzhak, Yair Brosh, Evgeny Braverman
Gabriel Batashvili, and Michael Solomonov. "External invasive resorption:
Possible coexisting factors and demographic and clinical characteristics."
Australian Endodontic Journal (2018).

Shemesh, Avi, Avi Levin, Avi Hadad, Joe Ben Itzhak, and Michael
Solomonov. "CBCT analyses of advanced cervical resorption aid in
selection of treatment modalities: a retrospective analysis." Clinical oral
investigations (2018): 1-6.

Staffoli, S., Özyürek, T., Hadad, A., Lvovsky, A., Solomonov, M., Azizi, H
Itzhak, J.B., Bossu, M., Grande, N.M., Plotino, G. and Polimeni, A.,
Comparison of shaping ability of ProTaper Next and 2Shape
nickel–titanium files in simulated severe curved canals. Giornale Italiano di
Endodonzia.( 2018.)

Itzhak, Joe Ben, Michael Solomonov, Alex Lvovsky, Avi Shemesh, Avi Levin
Nicola Mary Grande, Gianluca Plotino, Taha Özyürek, and Simone Staffoli.
"Comparison between stainless steel and nickel–titanium rotary preparation time for primary molar teeth by endodontists and
pedodontists." (2018).

A. Lvovsky, S Bachrach, H. Kim, A. Pawar, O.Levinzon, J. Ben Itzhak
M.Solomonov
Relationship between Root Apices and the Mandibular Canal: A Cone-
beam Computed Tomographic Comparison of 3 Populations Journal of
Endodontics , Volume 44 , Issue 4 , 555 – 558,2018

A.Shemesh, E. Kavalerchik, A. Levin, J. Ben Itzhak, O. Levinson, A. Lvovsky
M. Solomonov
Root Canal Morphology Evaluation of Central and Lateral Mandibular
Incisors Using Cone-beam Computed Tomography in an Israeli Population
Journal of Endodontics, Volume 44 , Issue 1 , 51 – 55, 2018

M.Solomonov,J Ben Ithzhak Evaluating the physical properties of
one novel and two well-established epoxy resin-based root canal sealer
Endodontic Practice Today (Lond Engl). 2017; 11(4):285-290

Shemesh A, Ben Itzhak J, Solomonov M
Minimally Invasive Treatment of Class 4 Invasive Cervical Resorption
with Internal Approach: A Case Series
Journal of Endodontics. 2017; 41(12):2064-2067

 

Solomonov M,Ben-Itzhak J, Levin A, Katzenell V, Shemesh A 

Successful Orthograde Treatment of Dens Invaginatus Type 3 with a Main C-Shaped Canal Based on Cone-Beam Computed Tomography Evaluation Journal of Conservative Dentistry. 2016; 19(6):587-590

Shemesh A, Levin A, Katzenell V, Ben-Itzhak J, Levinson O, Avraham Z, M Solomonov

C-Shaped Canals — Prevalence and Root Canal Configuration by Cone Beam Computed Tomography Evaluation in First and Second Mandibular Molars — a Cross-Sectional Study

Clinical Oral Investigations. 2016; 

M Solomonov,Rogazkyn D,Metzger Z

The Prevalence and Asymmetry of C-Shaped Root Canals in Second Mandibular Molars in a European–Russian Population: a Cone-Beam Computed Tomography Study in Vivo

International Journal of Endodontic Rehabilitation. 2016; 2(1):12-16

Shemesh A, Levin A, Katzenell V, Ben-Itzhak J, Avraham Z, Levinson O, M Solomonov

Root Anatomy and Root Canal Morphology of Mandibular Canines in Israeli Population

The Journal of the Israel Dental Association. 2016; 33(1):19-23,60

 

 

M Solomonov,Levin A,Shemesh A,Katzenell V,Ben-ItzhakJ 

Use of Cone-Beam Computed Tomography During Retreatment of a 2- Rooted Maxillary Central Incisor: Case Report of a Complex Diagnosis and Treatment

Journal of Endodontics. 2015; 41(12):2064-2067

 

 

M Solomonov, Shemesh A, Ben-Itzhak J, Katzenell V, Levin А

Successful Non Surgical Endodontic Retreatment of Maxillary Lateral Incisor Fused With Maxillary Canine Based on CBCT Evaluation: Case Report Endodontic Practice Today. 2015; 9(4):289-293

Solomonov M, Ben-Itzhak J, Kfir A, von Stetten O, Lipatova E, Farmakis ET. Self-Adjusting File Separation in Clinical Use: a Preliminary Survey Among Experienced SAF Users Regarding Prevalence and Retrieval Methods Journal of Conservative Dentistry. 2015; 18(3):200-204

 

Ben-Itzhak J, Marom Y, Lvovsky A, Elephant D, Amdor B, Solomonov M Centering Abilities of Two Rotary Niti Systems in Medium Curved Canals International Journal of Recent Scientific Research. 2015. 6(7):5055-5057

     

Shemesh A, Levin A, Katzenell V,Ben-Itzhak J, Levinson O, Zini A, Solomonov M

 Prevalence of Three And Four-Rooted First and Second Mandibular Molars in The Israeli Population

 Journal of Endodontics. 2014; 41(3):338–342

 

 

M Solomonov ,Bartanovsky E, Keinan D, Moshonov J

The Effect of Iodine-Containing Materials on The Bonding Strength of AH26               Endodontic Practice US. 2014;7(6):27-29

 

 

M Solomonov       

Root Canal Sealers as Biofilm Prevention: Facts and Speculations Endodontia 2014:7(1-2) 63-65

 

 

Kaufman AY, Solomonov M, Galieva D, Abbott PV       

Allergic Reaction to The Tetracycline Component of Ledermix Paste: a Case Report

International Endodontic Journal. 2014; 47(11):1090-1097

M, Webber M, Keinan D,Solomonov       

Fractured Endodontic Instrument: a Clinical Dilemma. Retrieve, Bypass or Entomb?

New York State Dental Journal. 2014; 80(5):50-52

Shemesh A, Katzenell V, Ben-Itzhak J, Solomonov M C-shaped Canal in a Mandibular First Molar – a Case  Report Endodontic Practice Today (Lond Engl). 2014; 8(1):47-52

 

 

Metzger Z,  Solomonov M, Kfir A     

The Role of Mechanical Instrumentation in The Cleaning of Root Canals Endodontic Topics. 2013; 29(1):87-109.

 

 Мetzger Z, Kfir A, Abramovitz I, Weissman A, Solomonov M

The Self-Adjusting File System

 Endodontic Practice Today (Lond Engl). 2013; 7(3):189–210

 

Kim HC, Sung SY, Ha JH, Solomonov M, Lee JM, Lee CJ, Kim BM

 Stress Generation During Self-Adjusting File Movement: Minimally Invasive Instrumentation

Journal of Endodontics. 2013; 39(12):1572-1575

 

 

Solomonov M, Paqué F, Kaya S, Adıgüzel O, Kfir A, Yiğit-Özer S                                        Self-Adjusting Files in Retreatment: a High-Resolution Micro-Computed Tomography Study       

Journal of Endodontics. 2012;38(9):1283–1287

 

 

Solomonov M, Paqué F, Fan B, Eilat Y, Berman LH     

The Challenge of C-shaped Canal Systems: A Comparative Study of the Self- Adjusting File and ProTaper

Journal of Endodontics. 2012;38(2):209–214

MSolomonov       

Дентальный микроскоп в каждодневной практике Endodontia. 2011; 3-4

 

 

M Solomonov        

Eight Months of Clinical Experience with the Self-Adjusting File System                        Journal of Endodontics. 2011;37(6):881–  887

 

 

MSolomonov       

Йодоформ в эндодонтии.Мифы и реальность Endodontia. 2010; 3-4

 

 

MSolomonov       

Прорыв в инструментации корневого канала Endodontia. 2010; 1-2(IV):19-22

       

 

M Solomonov       

Smear Layer Story: To Be or Not to Be

Practical Scientific Journal Clinisheskaya Endodotiya (Clinical Endodontics). 2009; 1(2):60-61

 

 Moshonov J, Solomonov M

 Electronic Apex Locator Integrated with Bluetoooth Wireless Technology

 Ildentista Moderna (DM). 2008; 9:102-103

 

Slutzky-Goldberg I, Slutzky H, Solomonov M, Moshonov J, Weiss EI, Matalon S

Antibacterial Properties of Four Endodontic Sealers

 Journal of Endodontics. 2008; 34(6):735-8

 

 

M Solomonov     

 Биопленка как эндодонтическая инфекции я

Practical Scientific Journal Clinisheskaya Endodotiya (Clinical Endodontics). 2008; 3(4):31-34

M Solomonov       

Broken Instrument. Clinical Decision and Techniques of Removal

Practical Scientific Journal Clinisheskaya Endodotiya (Clinical Endodontics). 2007; 1

Моshonov J Solomonov М. Stabholz А

Clinical Application of Er:YAG - Laser in Endodontics Clinical Dentistry. 2006; 3

Metzger Z,Solomonov М, Mass E 

Calcium Hydroxide Retention in Wide Root Canals with Flaring Apices Dental Traumatology. 2001; 17(2):86-92