פרסומים שלנו

  במסגרת שאיפתינו לעמוד בחזית המדעית של רפואת שיניים צוות שלנו חוקר ומפרסם  בירחונים המובילים באולם

Tal Becker, Tal, Nir Sterer, Ronit Bar-Ness Greenstein, Tamar Toledano, and
Michael Solomonov. "Antibiofilm activity of epoxy sealer incorporated
with quaternary ammonium macromolecule." Evidence-Based
Endodontics 4, no. 1 (2019): 1.
Shemesh, Avi, Avi Hadad, Hadas Azizi, Alex Lvovsky, Joe Ben Itzhak, and
Michael Solomonov. "Cone-beam Computed Tomography as a
Noninvasive Assistance Tool for Oral Cutaneous Sinus Tract Diagnosis: A
Case Series." Journal of endodontics (2019).

Shemesh, Avi, Birnboim‐Blau, Ronen Zoizner, Joe Ben Itzhak, and Michael
Solomonov. "External invasive resorption: Case report of a rapidly
progressive process in an impacted maxillary canine during orthodontic
treatment." Australian Endodontic Journal (2018).

Shemesh, Avi, Avraham Yitzhak, Joe Ben Itzhak, Hadas Azizi, and Michael
Solomonov. "Ludwig Angina after First Aid Treatment: Possible Etiologies
and Prevention—Case Report" Journal of endodontics (2018).
Shemesh, Avi, Avi Levin, Joe Ben Itzhak, Yair Brosh, Evgeny Braverman,
Gabriel Batashvili, and Michael Solomonov. "External invasive resorption:
Possible coexisting factors and demographic and clinical characteristics."
Australian Endodontic Journal (2018).
Shemesh, Avi, Avi Levin, Avi Hadad, Joe Ben Itzhak, and Michael
Solomonov. "CBCT analyses of advanced cervical resorption aid in
selection of treatment modalities: a retrospective analysis." Clinical oral
investigations (2018): 1-6.

M Solomonov, JB Itzhak, A Levin, V Katzenell, A Shemesh

Successful orthograde treatment of dens invaginatus Type 3 with a main C-shaped canal based on cone-beam computed tomography evaluation

Journal of Conservative Dentistry  2016 19 (6), 587

 

Shemesh, A. Levin, V. Katzenell, . Itzhak, O. Levinson, Z.Avraham, M.Solomonov

C-shaped canals—prevalence and root canal configuration by cone beam computed tomography evaluation in first and second mandibular molars—a cross-sectional study                                              Clinical Oral Investigations 2016, 1-6

Dmitry Rogazkyn, Zvi Metzger, Michael Solomonov

The prevalence and asymmetry of C-shaped root canals in second mandibular molars in a European–Russian population: A Cone - Beam Computed Tomography study in vivo

International Journal of Endodontic Rehabilitation - Vol.2, Issue 1, 2016 12-16

ETR Farmakis, GG Sotiropoulos, I Abràmovitz, M Solomonov

Apical debris extrusion associated with oval shaped canals: a comparative study of WaveOne vs Self-Adjusting File

Clinical oral investigations, 1-8,2016

 

Shemesh A, Levin A, Katzenell V, Itzhak JB, Avraham Z, Levinson O, Solomonov M

Root anatomy and root canal morphology of mandibular canines in Israeli population

The Journal of the Israel Dental Association, vol. 33, No. 1, January 2016.

Levin A, Shemesh A,Katzenell V,Ben Itzhak J, Solomonov M.                                                                            

Use of CBCT during retreatment of a two-rooted maxillary central incisor: Case Report of a complex diagnosis and treatment

Journal of endodontics 41 (12), 2064-2067,2015

A Shemesh, JB Itzhak, V Katzenell, A Levin, M Solomonov

Successful non surgical endodontic retreatment of maxillary lateral incisor fused with maxillary canine based on CBCT evaluation: case report.

Endodontic Practice Today 9 (4) 2015

     

M. Solomonov, J. Ben-Itzhak , A. Kfir, O. von Stetten, E. Lipatova, E. Farmakis.

Self-Adjusting File Separation in Clinical Use: 

A Preliminary International Survey on Prevalence and Retrieval Methods

JCD 2015 18  ( 3) 200-204

 

J. Ben Itzhak Y. Marom, A.Lvovsky, D. Elephant, B. Amdor ,M.Solomonov                                                Centering Abilities of Two Rotary Niti Systems in Medium Curved Canals.                                              International Journal of Recent Scientific Research Vol. 6, Issue, 7, pp.5055-5057, July, 2015

 

Shemesh A, Levin A, Katzenell V,Ben Itzhak J, Levinson O, Zini A, Solomonov  M                                    Prevalence of three and four-rooted first and second mandibular molars in the Israeli populations   J Endod 2014 41( 3) 338–342

 

E. Bartanovsky, D. Keinan, J. Moshonov, M. Solomonov

The effect of iodine containing materials on the bonding strength of AH26

Endodontic practice 11/2014

Solomonov M.

Root canal Sealers as Biofilm Prevention:Facts and Speculations

Endodontia 2014:7(1-2) 63-65

Kaufman, A. Y., Solomonov, M., Galieva, D., Abbott, P. V. Allergic reaction to the tetracycline component of Ledermix paste: A case report. International Endodontic Journal 2014

 

Solomonov M, Webber M, Keinan D.

Fractured endodontic instrument: the common clinical dilemma –Retrieve, bypass or entomb (leave) New York State Dental J 2014: 80 (5), 50-52

 

A.Shemesh, V. Katzenell, J.Itzhak, M. Solomonov

C-Shaped Canal in a Mandibular First Molar – Case Report

ENDO (Lond Engl) 2014;8(1):1–6

Metzger Zvi, Michael Solomonov, and Anda Kfir. "The role of mechanical instrumentation in the cleaning of root canals."Endodontic Topics 29.1 (2013): 87-109.

 

Z. Metzger, A. Kfir, I. Abramovitz, A. Weissman,  M. Solomonov

The Self-Adjusting File system

ENDO-Endodontic Practice Today 2013;7(3):189–210

H. Kim, S. Sung, J. Ha, M. Solomonov, J. Lee, C. Lee,B.

Stress Generation during Self-Adjusting File Movement:

Minimally Invasive Instrumentation

J Endod 2013

M.Solomonov, F. Paqué, S. KayaO. Adıgüzel,

A. Kfir, S. Yiğit-Özer.

Self-Adjusting Files in Retreatment: A High-Resolution Micro-Computed Tomography Study

J Endod 2012;38:1283–1287

 

M. Solomonov, F. Paque,B. Fan, L. Berman

The Challenge of C-shaped Canal Systems: A Comparative Study of the Self-Adjusting File and ProTaper

J Endod 2012;38:209–214

 

Michael Solomonov, DMD

Eight Months of Clinical Experience with the Self-Adjusting File System

J Endod 2011;37:881–887

 

Solomonov M

Smear Layer story: to be or not to be.                                                                                                                   Practical_scientific journal Clinisheskaya Endodotiya (Clinical Endodontics ) (Russia) № 1-2 2009.60-61

Moshonov J.,Solomonov M.

Electronic Apex Locator integrated with bluetoooth wireless technology

Ildentista Moderna(DM) 2008 Sep;9;102-103
 

Slutzky-Goldberg I, Slutzky H, Solomonov M, Moshonov J, Weiss EI, Matalon S

Antibacterial properties of four endodontic sealers.

J Endod. 2008 Jun;34(6):735-8.

Stabholz А.,  Solomonov М., Моshonov J.

Clinical application of Er:YAG - laser in endodontics

Clinical Dentistry  № 3 2006 .

Metzger Z, Solomonov M, Mass E .                                                                                                                          Calcium hydroxide retention in wide root canals with flaring apices                                                          Dent Traumatol. 2001 Apr;17(2):86-92